Centrála

Základní škola a střední škola waldorfská

Škola pracuje jako desetiletá základní škola a dvouletá střední škola pro děti s různým druhem a stupněm znevýhodnění. První stupeň ZŠ je rozložen o jeden ročník, aby menší děti lépe zvládaly učivo.
Na základě principů a zásad waldorfské pedagogiky pracuje s dětmi a mladými lidmi se zdravotním postižením a se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přijímáme děti s:
  • poruchami pozornosti (ADD),
  • poruchami pozornosti s hyperaktivitou (ADHD),
  • specifickými poruchami učení (SPU – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, atd.),
  • lehkým mentálním postižením,
  • s lehčími formami poruch autistického spektra,
  • s vadami řeči v kombinaci s některým výše uvedeným znevýhodněním.
Web:
http://waldorfska.cz
Adresa:
Křejpského 1501/12
149 00 Praha 4 - Chodov
Hlavní město Praha
Telefon:
+420 272 915 619, +420 272 930 617
Mobil:
+420 602 838 240
E-mail:

Kontaktní osoby:

Mgr. Magdaléna Vančatová Spáčilová

ředitelka, tanec

E-mail:

Mgr. Dana Špičková

statutární zástupkyně ředitelky

E-mail:

Mgr. Jindra Váchová

výchovná poradkyně pro ZŠ

Telefon:
+420 272 930 617
Mobil:
+420 775 887 655
E-mail:

Mgr. Zdena Němcová

výchovná poradkyně pro SŠ

Telefon:
+420 272 930 617
Mobil:
+420 602 838 240
E-mail:

Fakturační údaje:

Základní škola a střední škola waldorfská

Křejpského 1501/12
149 00 Praha

IČO: 70922306

Rok založení: 1990

ARES  RŽP  Obchodní rejstřík

Obory činnosti: