Centrála

Poradna při finanční tísni, o.p.s.

Poradna při finanční tísni je obecně prospěšná společnost poskytující bezplatné poradenství spotřebitelům. Poradna se snaží poskytovat svým klientům informace o tom, jak se lze zadlužit zodpovědně, a tím předejít problémům s řádným a včasným splácením dluhů.
Cílem poradny je pozitivně působit na spotřebitele, aby měli hlubší finančně-právní povědomí v oblasti poskytování úvěrů, půjček apod., uměli si půjčovat obezřetně a k případnému řešení své platební neschopnosti přistupovali zodpovědně a aktivně. Rovněž bychom chtěli dosáhnout toho, aby věřitelé (tedy zejména banky, úvěrové či leasingové společnosti) byli při poskytování svých finančních produktů a při řešení případných problémů dlužníka se splácením více sociálně odpovědní. Věříme, že naší činností přispějeme k vyšší stabilizaci sociálních poměrů v české společnosti.

Pomáháme při prevenci vzniku tíživé finanční situace a problémů se splácením na straně spotřebitele. Podporujeme spotřebitele při hledání a výběru takových řešení, která jim umožní co nejlépe zvládnout následky neschopnosti splácet dluhy.
Mezi partnery poradny v současné době patří Česká spořitelna, Českomoravská stavební spořitelna, Československá obchodní banka, Komerční banka, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank, Stavební spořitelna České spořitelny, ERSTE Stiftung, Sdružení českých spotřebitelů, Podnikohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické.
Zaměstnanci poradny radí klientům, jak postupovat v případě hrozící platební neschopnosti, jak postupovat v případě, kdy již platební neschopnost nastala, pomáhají při vytváření návrhu na oddlužení dle insolvenčního zákona, konzultují průběh exekučního a soudního řízení.
Web:
http://www.financnitisen.cz
Adresa:
Hvězdova 1594/19
140 00 Praha 4 - Nusle
Hlavní město Praha
Telefon:
+420 222 922 240
E-mail:

Pobočky: Zobrazit

Fakturační údaje:

Poradna při finanční tísni, o.p.s.

Hvězdova 1594/19
140 00 Praha

IČO: 28186869
Plátce DPH: Ne

Rok založení: 2007

ARES  RŽP  Obchodní rejstřík

Obory činnosti: