Centrála

Biogen Praha, s.r.o. – pomocník a rádce v molekulární biologii a genetice

Prodáváme biochemické substráty a enzymy pro restrikční analýzu. Laboratorní plasty pro použití i v laboratořích, nemocnicích či univerzitách.

Naše služby:
Sekvenace
 • Sekvenace DNA je souhrnný termín pro biochemické metody, jimiž se zjišťuje pořadí nukleových bází (A, C, G, T) v krátkých sekvencích DNA. Tyto sekvence jsou součástí dědičné informace v jádru, plazmidech, mitochondriích a plastidech. Sekvenace DNA je užitečná nejen v základním výzkumu biologických procesů, ale i v aplikovaných oborech, jimiž je diagnostika nemocí či forenzní medicíně. Sekvenace se uplatnila v projektu čtení lidského genomu (Human Genome Project), ale přečteny byly genomy i mnoha jiných organismů, včetně různých rostlin, živočichů a mikrobů.
Publikace: Lidský genom na rozhraní tisíciletí
 • Kniha má 256 stran, z toho 4 strany barevné přílohy. Text v knize je proložen velkým množství internetových adres – jejich databáze je přístupná na serveru UHKT na adrese http://www.uhkt.cz/genom. Cena je 272 Kč včetně DPH za 1 ks.
Úryvek z úvodu této publikace:
 • Rozhodnutí vytvořit tento rukopis jsem z několika důvodů oddaloval, byl jsem si jednak vědom toho, že vývoj oboru je příliš bouřlivý a že tomu lze čelit jen tím, že budu pracovat velice rychle – ve dne v noci, abych neskončil jako omítkáři opravující obal jedné pražské nemocnice, kteří mohli pokračovat neustále kolem dokola, neboť sotva obešli celou budovu, již bylo třeba začít znovu opravovat. Váhal jsem také proto, že rozsah oboru je dnes tak velký, že ho nelze vtěsnat do jedné knížky, a vytvořit podobu Ottova naučného slovníku by dokázal jen značně veliký tým a nikoliv osamělý autor. Proto jsem se pokoušel vybírat to, co se mi zdálo zajímavé, ale zcela nepominout to, co najdeme v každé knížce o genetice.

Sortiment:
 • Firma Fermentas začala vyrábět restrikční enzymy před více než třiceti lety. Výzkumu bakteriálních enzymů, jejich izolaci a purifikaci, studiu jejich vlastností a možnostem jejich využití v molekulární biologii se věnoval profesor Janulaitis, který mnohé restrikční endokuleázy popsal jako první. Koncem 80. let se ujal vedení firmy profesor Butkus. Během let se paleta připravovaných enzymů stále rozrůstala a k restrikčním enzymům přibývaly další produkty – rekombinantní enzymy, polymerázy, reagencie, kity, hmotnostní markery apod. Postupně zaváděla velice přísné metody ověřující specificitu vyráběných enzymů, takže dnes výrobky firmy Fermentas svou kvalitou předčí většinou obdobných produktů na trhu.
 • Španělská Firma Deletalab, dodává na náš trh především výrobky z umělých hmot – stojánky, PCR destičky, PCR zkumavky, bezpečnostní nádoby, rukavice, apod.
 • Nedávno založená firma Orange Scientific se ve své výrobě, založené na jednom z nejmodernějších zařízení soustřeďuje na výrobky pro tkáňové kultury: Petriho misky, falkonky 15 a 50 ml, destičky apod.
 • Firmy MRC-Holland vyrábí moderní diagnostické soupravy založené na metodě MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification), která metoda je rychlejší, levnější a efektivnější než cytogenetická metoda FISH.
 • Firma EMS dodává nejen výrobky pro elektronovou mikroskopii a histologii, ale i pro ostatní lékařské obory. V jejím širokém sortimentu naleznete nejenom pomůcky jako skalpely, pinzety, ale i chemikálie, zkumavky, stojánky, různé přístroje, rukavice atd.
 • Firma Latech se specializuje na výrobu různých typů rukavic pro zdravotnictví a pro laboratoře.
 • Firma ABR vyrábí primární a sekundární protilátky, ELISA. Protilátky Vám i vyrobí na zakázku. Tato firma garantuje 99% spolehlivost. Pokud Vám jejich protilátky nebudou fungovat, vrátí Vám peníze.
 • Firma Bioplastics dodává výrobky z plastů pro PCR. Jejich výrobky mají certifikát kvality a jsou vhodné i do akreditovaných laboratoří.
 • Firma Biotrend dodává primární a sekundární protilátky, ELISA, barvičky EvaGreen, GelRed atd.
 • Imunology Consultans Laboratory Inc. vyrábí primární a sekundární protilátky, ELISA atd.
Web:
http://www.biogen.cz/
Adresa:
Ke Sv. Izidoru 2293/4a
149 00 Praha 4 - Chodov
Hlavní město Praha
Telefon:
+420 241 401 693
Fax:
+420 241 401 694
Mobil:
+420 602 665 384
E-mail:

Fakturační údaje:

Biogen Praha, s.r.o.

Pšenčíkova 678/16
142 00 Praha

IČO: 63077477
DIČ: CZ63077477
Plátce DPH: Ano

ARES  RŽP  Obchodní rejstřík

Obory činnosti: