Knihovny

Info-Praha.cz Kultura a společnost KnihovnyVíce výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Praha

Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 10

Zobrazit pouze výsledky lokality "Praha"


Goethe-Institut Praha - goethe.de

Goethe-Institut je kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností. Podporujeme znalost německého jazyka v zahraničí a pěstujeme mezinárodní kulturní spolupráci. Goethe-Institut v Praze je regionálním institutem pro střední a ...

Praha, Masarykovo nábř. 224/32 - +420 221 962 111

Africké muzeum Dr. Emila Holuba - holubovomuzeum.cz

Muzeum zaměřené na dokumentace a fotografie z výprav Dr. Emila Holuba. Bohatá expozice seznamuje návštěvníky s osobními dokumenty, kresbami, vzácnou Holubovou pracovnou i jeho osobními předměty, dále je doplněna exponáty z různých zápůjček. V neposlední řadě …

Holice, Holubova 768 - +420 466 682 154, +420 731 658 023

Francouzský institut v Praze - ifp.cz

Nabízíme kurzy francouzského jazyka a kulturní akce po celý školní rok. Navštivte frankofonní knihovnu a knihkupectví, filmové projekce v Kině 35, výstavní galerii, kavárnu a informační středisko o studijních pobytech ve Francii!

Praha, Štěpánská 644/35 - +420 221 401 011

Městská knihovna v Praze - mlp.cz

Městská knihovna v Praze je veřejná univerzální knihovna. Jejím posláním je získávat, zpracovávat, uchovávat a poskytovat informace, literaturu a další kulturní hodnoty. Poskytuje služby široké veřejnosti v přiměřeném rozsahu, kvalitně, levně, rychle a ...

Praha, Mariánské nám. 1 - +420 222 113 555

České vysoké učení technické v Praze - cvut.cz

Ústřední fakultní knihovna specializující se především na publikace z oblasti působnosti jednotlivých kateder.

Praha, Karlovo náměstí 293/13 - +420 224 357 308

EBSCO Information Services, s.r.o. - ebsco.cz

Nabídka předplatného zahraničních periodik a online služeb pro knihovny.

Praha, Klimentská 1746/52 - +420 234 700 600

Evropské dokumentační středisko VŠE v Praze pobočka Praha-Žižkov

Středisko shromažďuje a zpřístupňuje materiály Evropské unie. Zaměřuje se na hospodářskou a měnovou politiku, legislativu a regionální a sociální politiku.

Praha, nám. Winstona Churchilla 1938/4 - +420 224 095 185

Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury ČVUT

Fakultní knihovna s čítárnou zaměřená na publikace z fakulty stavební a architektury.

Praha, Technická 2710/6 - +420 224 354 464

Knihovna Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

Praha, Vlašská 355/9 - +420 257 286 345, +420 257 286 361

Knihovna Fakulty dopravní

Provoz fakultní knihovny se zaměřením na odbornou literaturu z oblastí dopravy a komunikace.

Praha, Horská 2040/3 - +420 224 359 191

Ústřední knihovna Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT - cvut.cz

Provoz fakultní knihovny s odbornou literaturou z oblasti jaderné fyziky a matematicko-fyzikálních disciplín.

Praha, Břehová 78/7 - +420 224 358 305, +420 224 358 340

Knihovna Výzkumného centra průmyslového dědictví

Příruční knihovna pracoviště zaměřená na literaturu k dějinám a teorii architektury a umění, na společenské vědy a na problematiku památkové péče.

Praha, Pod Juliskou 1805/4 - +420 224 351 858

Knihovna Kloknerova ústavu ČVUT

Provozujeme knihovnu se zaměřením na oblast materiálového inženýrství, rizikové inženýrství, stavební konstrukce, matematiku a statistiku.

Praha, Šolínova 1903/7 - +420 224 359 800

Knihovna Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT

Knihovna se zaměřením na management, ekonomii, marketing, informační systémy, právo, slovníky, encyklopedie a pedagogiku.

Praha, Horská 2040/3 - +420 224 359 153

Knihovna Výpočetního a informačního centra ČVUT

Knihovna s nabídkou literatury z oborů výpočetní technika, počítače, počítačové sítě a informatika.

Praha, Zikova 1905/4 - +420 224 352 965

Knihovna Archivu ČVUT

Knihovna nabízí literaturu o vysokých školách, literaturu obecně historickou k dějinám věd a techniky, odbornou archvivní literaturu a periodika.

Praha, Zikova 1905/4 - +420 224 353 558

Knihovna dějin architektury Fakulty architektury - cvut.cz

Prezenční knihovna zaměřená na literaturu k dějinám a teorii architektury a umění, na společenské vědy a památkovou péči.

Praha, Thákurova 2077/7 - +420 224 355 535

Knihovna ekologické a přírodovědné literatury - toulcuvdvur.cz

Nabídka knihovnických služeb v oblasti ekologie a přírodovědy.

Praha, Kubatova 32/1 - +420 271 750 548

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy v Praze - cuni.cz

Knihovna zajišťuje koordinaci nákupu a zpřístupnění komerčních bibliografických, faktografických a fulltextových informačních zdrojů.

Praha, Ovocný trh 560/5 - +420 222 322 627, +420 224 811 417

Knihovna Husitské teologické fakulty

Zajišťování knihovnicko-informačních služeb pro studenty fakulty.

Praha, Pacovská 350/4 - +420 222 539 222

Knihovna Akademie výtvarných umění - avu.cz

Nabídka presenční a meziknihovní výpůjční služby, rešeršních a reprografických služeb, poskytování přístupu na internet.

Praha, U akademie 172/4 (Číslo dveří 21) - +420 220 408 246

Knihovna Náprstkova muzea

Provoz knihovny specializované na všeobecný národopis, historii, lingvistiku, dějiny umění, encyklopedie a mimoevropské etnografie.

Praha, Betlémské náměstí 269/1 - +420 224 497 513, +420 224 497 514

Ústřední tělovýchovná knihovna Fakulty tělesné výchovy a sportu

Knihovna zajišťuje základní knihovnické a informační služby pro fakultu.

Praha, José Martího 269/31 - +420 220 172 158, +420 220 172 327

Evangelická teologická fakulta - cuni.cz

Knihovna nabízí meziknihovní výpůjční služby, rezervace, reprografické a referenční služby pro studenty, zaměstnance fakulty i pro veřejnost, rešeršní služby.

Praha, Černá 646/9 - +420 221 988 601, +420 221 988 603

Knihovna Židovského muzea v Praze

Knihovna se specializuje na judaistiku, historii, dějiny umění a muzeologii.

Praha, U staré školy 141/1 - +420 222 749 211

Univerzita Karlova v Praze - Knihovna Augusta Seydlera - cuni.cz

Knihovna je určena posluchačům oboru fyzika se zaměřením na astronomii a astrofyziku, dále studentům doktorandského studia a vědeckým pracovníkům.

Praha, V Holešovičkách 747/2 - +420 221 912 575

Knihovna a středisko vědeckých informací Právnické fakulty - cuni.cz

Poskytování knihovnicko-informačních služeb učitelům, studentům a veřejnosti. Přístup k internetu i dalším elektronickým informačním zdrojům.

Praha, náměstí Curieových 901/7 - +420 221 005 219, +420 221 005 270

Knihovna Filozofické fakulty - cuni.cz

Knihovna poskytuje knihovnické a informační služby.

Praha, náměstí Jana Palacha 1/2 - +420 221 619 284

Knihovna společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích Fakulta sociálních věd - cuni.cz

Knihovna zajišťuje základní informační služby, meziknihovní výpůjční a další doplňkové služby.

Praha, U kříže 661/8 - +420 251 080 347

Centrální katolická knihovna Katolické teologické fakulty - cuni.cz

Nabídka služeb katolické knihovny. Knihovna je přístupná široké veřejnosti.

Praha, Thákurova 676/3 - +420 220 181 304, +420 220 181 512

Ústřední knihovna Pedagogické fakulty

Knihovna zajišťuje pro fakultu základní informační a knihovnické služby.

Praha, Magdalény Rettigové 47/4 - +420 221 900 223

Místní knihovna Praha - Březiněves

Nabídka knihovnických služeb a možnost připojení k internetu.

Praha, U parku 140/3 (2. patro) - +420 283 910 263, +420 283 910 264

Místní knihovna Zličín - zlicinska-knihovna.cz

Nabídka knihovnických a informačních služeb, půjčování knih i časopisů, možnost využití počítačů s připojením k internetu.

Praha, Křivatcová 244/1 - +420 257 951 001

Místní knihovna Praha - Klánovice - praha-klanovice.cz

Poskytování knihovnických a informačních služeb. Možnost využití čítárny a počítačů s připojením k internetu. Pořádání výstav a kulturních pořadů.

Praha, Smržovská 1 - +420 281 963 496

Místní knihovna Praha - Letňany - letnany.cz

Nabídka výpůjčních služeb. Pořádání autorských čtení a exkurzí a soutěží pro děti. Možnost využití počítačů s připojením k internetu.

Praha, Rychnovská 651 (Šumperka, 1. patro) - +420 286 921 066

Strana:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | »»