Výzkumné a zkušební ústavy

Info-Praha.cz Instituce a organizace Vědecké a výzkumné ústavy Výzkumné a zkušební ústavyVíce výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Praha

Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 10

Zobrazit pouze výsledky lokality "Praha"


QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. - organizační složka - qualiform.sk

Certifikace stavebních výrobků – posuzování a ověřování neměnnosti parametrů stavebních výrobků. Certifikace systémů managementu. Zkušebna stavebních hmot – zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu, stříkaného betonu, zkoušky betonových výrobků, polní ...

Praha, Budovatelská 287/8 - +420 602 410 221

Český svářečský ústav s.r.o. - csuostrava.eu

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava, Vratimovská 624/11 (Průmyslové centrum Ostrava)

TÜV NORD Czech, s.r.o. - tuv-nord.com

Certifikace systémů, výrobků a osob, Technické posudky a inspekce od materiálů až po technologické celky v různých průmyslových odvětvích, Certifikace dodavatelů a posouzení technologií a vlivu na životní prostředí (především v oblasti skleníkových plynů).

Praha, Českomoravská 2420/15 - +420 296 587 201, +420 296 587 202

Biogen Praha, s.r.o. – pomocník a rádce v molekulární biologii a genetice - biogen.cz

Prodáváme biochemické substráty a enzymy pro restrikční analýzu. Laboratorní plasty pro použití i v laboratořích, nemocnicích či univerzitách. Naše služby: Sekvenace Sekvenace DNA je souhrnný termín pro biochemické metody, jimiž se zjišťuje pořadí ...

Praha, Ke Sv. Izidoru 2293/4a - +420 241 401 693, +420 602 665 384

ZAPPER CENTRUM ČR s.r.o. - zappercentrum.cz

Poskytujeme služby alternativní a experimentální medicíny. Dodáváme speciální přístroje a přírodní produkty. Nabízíme frekvenční generátory Super Ravo Zapper, měřící přístroje F-SCAN a přístroje pro bezkontaktní likvidaci mikrooganismů RaMaLoop a Plazmový ...

Praha, Svatovítská 578/18 - +420 606 909 540

Centrum stavebního inženýrství a.s. - csias.cz

CSI, a.s. jako autorizovaná osoba a certifikační orgán provádí ověřování shody a certifikaci. Stavebně fyzikální vlastnosti stavebních materiálů a konstrukcí jsou ověřovány ve vlastních akreditovaných laboratořích v Praze a Zlíně. Mezi další činnosti patří …

Praha, Pražská 810/16 - +420 281 017 111

K.I.K., spol. s r.o. - kik.cz

Výroba a opravy strojů pro výrobu a využití mechanické energie.

Praha, Prosecká 811/76 - +420 286 019 492

Centrum služeb pro silniční dopravu - cspsd.cz

Zabezpečení a provádění systému kontrol v oblasti práce osádek silničních vozidel (AETR), přepravy nebezpečných věcí (ADR), práci technické kontroly a stanic měření emisí a systému získávání odborné způsobilosti a dalšího zdokonalování řidičů motorových ...

Praha, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 - +420 225 131 707

CENTRUM PRO KRAJINU, s.r.o. - OCHRANA A TVORBA KRAJINY, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - centrumprokrajinu.cz

Společnost se zabývá výzkumnou, projekční, inženýrskou a expertní činností na poli ochrany a tvorby krajiny, krajinného plánování a ochrany životního prostředí. Současně společnost vyvíjí aktivity ve vydavatelské a nakladatelské oblasti.

Praha, Jičínská 1797/39 - +420 323 602 948, +420 776 323 824

Ústav fyziky plazmatu AV ČR - cas.cz

Zabýváme se vědeckým výzkumem fyziky plazmatu a jeho aplikacemi.

Praha, Za Slovankou 1782/3 - +420 266 052 052, +420 266 052 978

DEKPROJEKT s.r.o. - atelier-dek.cz

Znalecký ústav a akreditovaná zkušební laboratoř nabízí projekty, projekční příručky, posudky, dozory, výzkum, montážní návody, publikace a školení v oblasti stavebnictví a stavebních materiálů. Zahrnuje statiku staveb a konstrukcí, audity a požární ...

Praha, Tiskařská 257/10 (budova TTC) - +420 234 054 285, +420 737 281 206

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. - cdvuz.cz

Provádění zkoušek, posuzování, výzkum a vývoj v oblasti drážních vozidel a zařízení, jejich součástí a materiálů.

Praha, Novodvorská 1698/138 - +420 972 223 401, +420 724 956 647

V Ú K V a.s. - vukv.cz

Vyvíjíme a testujeme kolejová vozidla a jejich části spolu s dalšími komponenty dopravního strojírenství. Vyvíjíme a konstruujeme osobní, nákladní i městská vozidla v rámci kolejové dopravy. Zahrnuje výpočty a simulace jízdních vlastností kolejových vozidel.

Praha, Bucharova 1314/8 - +420 225 343 402

Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. - cas.cz

Zabýváme se vědeckým výzkumem fyziologických a patofyziologických procesů u živočichů a člověka. Zaměřujeme se na oblast kardiovaskulární fyziologie a v oblasti studia molekulární a buněčné mechanismy fyziologických funkcí. Naším cílem je prohlubovat ...

Praha, Vídeňská 1083 - +420 241 062 424, +420 241 062 815

Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. - ujv.cz

Výzkum a vývoj v oblasti jaderných technologií a nakládání s radioaktivními odpady v energetice a průmyslu.

Praha, Vyskočilova 741/3 - +420 241 006 780, +420 241 006 781

EUC Laboratoře s.r.o. - euclaboratore.cz

Poskytujeme laboratorní služby pro lékaře i veřejnost. Využijte služeb našich odběrových míst po celé ČR. Vyšetření v oborech klinické biochemie, hematologie a transfuzního lékařství, klinické imunologie a lékařské mikrobiologie, včetně specializovaných ...

Praha, Sokolovská 31/155 - +420 226 224 900

C.R.O. PLACEMENT, s.r.o. - croplacement.cz

Provádění klinických studií léčiv a léčivých přípravků.

Praha, Zbraslavské náměstí 455 - +420 257 921 203

ELI LILLY ČR, s.r.o. - lilly.cz

Lilly je inovativní farmaceutická společnost zaměřená na výzkum a vývoj nových léků. Prodej farmaceutických výrobků. Propagace léčiv.

Praha, Pobřežní 394/12 - +420 234 664 111

VALEO AUTOKLIMATIZACE, k.s. - valeorakovnik.cz

Provoz výzkumného a vývojového střediska pro vývoj kontrolních panelů a klimatizací pro osobní automobily.

Praha, Poděbradská 88/55 - +420 225 355 111

Horský, s.r.o. - horsky.cz

Provádíme diagnostiky staveb a stanovení možnosti použití různých hmot. Vyvíjíme stavební chemie včetně rozvádění aplikačního servisu při sanaci.

Praha, Klánovická 286/12 - +420 281 860 623, +420 603 540 691

UJP PRAHA, a.s. - ujp.cz

Výroba zdravotnické techniky pro radioterapii. Provádění materiálových zkoušek kovů.

Praha, Nad Kamínkou 1345 - +420 227 180 111

SQZ, s.r.o. - sqz.cz

Nabízíme služby v oblasti zkušebnictví, měření větrání a hygieny práce, systému managementu jakosti a dalších činností v oblasti stavebnictví. Provádíme hluková komunální měření a studie hluku.

Praha, Rohanský ostrov 1 - +420 724 278 026

Zkušebnictví, a.s. - zku.cz

Zkoušení silnoproudých elektrických zařízení.

Praha, Podnikatelská 547 - +420 281 012 370, +420 281 012 371

SVÚM, a.s. - svum.cz

Služby výzkumné a akreditované zkušební organizace pro zkoušky pevnosti, únavy, metalografii, tečení, korozi. Zkušební organizace svařování. Vyrábíme protikorozní povlaky, kluznou folii METALOPLAST, výrobky z PTFE a teflonu, permanentní magnety.

Praha, Podnikatelská 565 - +420 222 726 559

Společnost pro biologickou psychiatrii - cuni.cz

Zajištění vědeckých setkání, seminářů a zasedání expertních skupin za účasti pracovníků v oboru biologické psychiatrie a příbuzných vědeckých oborů.

Praha, Ke Karlovu 460/11 - +420 495 832 228

Zkušebna VUOS, s.r.o. - zkusebnavuos.cz

Provádíme zkoušky mechanických vlastností obráběcích, měřicích a jiných výrobních i nevýrobních strojů. Zabýváme se rozborem tuhosti a měřením vibrací.

Praha, Horská 2040/3 - +420 222 520 046

Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. - vumo.cz

Výzkum, vývoj a zkušebnictví v oblasti cementu, vápna, sádry, malt a materiálového a energetického využití odpadů. Připravujeme marketingové, technické a ekonomické studie. Navrhujeme řešení v oblastech ekologie, legislativy a normalizace.

Praha, Na Cikánce 614/2 - +420 257 911 800

Jednota českých matematiků a fyziků - jcmf.cz

Rozvoj matematiky, fyziky, zdokonalování a modernizace jejich výuky.

Praha, Žitná 609/25 - +420 222 090 709, +420 222 211 100

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. - vzlu.cz

Jsme národní centrum pro výzkum, vývoj a zkušebnictví v letectví a kosmonautice. Hlavní obory: aerodynamika, pevnost konstrukcí, akreditované zkušebnictví, letecké motory, průmyslové ventilátory, kompozitní konstrukce, aktivity v oblasti space.

Praha, Beranových 130 - +420 225 115 111, +420 225 115 331

IMET, s.r.o. - imet.cz

Zkoušení, atestace a kontrola obalů a malých kontejnerů určených k přepravě nebezpečných věcí.

Praha, Kamýcká 234 - +420 220 922 085, +420 220 921 676

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. - vvud.cz

Zajišťujeme certifikaci a zkoušení stavebních výrobků dřevozpracujícího průmyslu na českém i evropském trhu. Zabýváme se znaleckou činností.

Praha, Na Florenci 1685/7 (3. patro) - +420 221 773 711, +420 221 773 718

TESTIMA, spol. s r.o. - testima.eu

Zajištění nedestruktivního zkoušení a kontroly materiálů a zařízení.

Praha, Křovinovo náměstí 8/10 - +420 281 922 523, +420 602 249 998

Státní ústav pro kontrolu léčiv - sukl.cz

Zajišťování státního dozoru nad vlastnostmi léčiv a zdravotnických prostředků, které jsou používány v humánní medicíně. Léčiva - klinické hodnocení léčiv, hraniční přípravky, registrace léčiv, dozor nad výrobou léčiv, distribuce léků Státní agentura pro …

Praha, Šrobárova 48 - +420 272 185 111

Puncovní úřad - puncovniurad.cz

Vykonávání státní správy v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů a provádění puncovních kontrol zboží zhotoveného z drahých kovů.

Praha, Kozí 748/4 - +420 225 982 111, +420 225 982 201

Česká parazitologická společnost - parazitologie.cz

Provádění parazitologických výzkumů na univerzitách, v hygienické službě a v humánně a veterinárně zaměřených diagnostických laboratořích.

Praha, Viničná 1594/7 - +420 221 951 819

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. - vubp.cz

Zkoumání, ověřování a aplikace metod prevence rizik způsobených pracovními činnostmi a ohrožujících zdraví lidí, životní prostředí nebo majetek.

Praha, Jeruzalémská 1283/9 - +420 221 015 811

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. - vupp.cz

Provádění výzkumu v oblasti chemie, biochemie a technologie potravin.

Praha, Radiová 1285/7 - +420 296 792 111

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. - vuzt.cz

Výzkum a vývoj v oborech zemědělská technika, technologie, energetika a výstavba.

Praha, Drnovská 507/73 - +420 233 022 111

Ústav zemědělské ekonomiky a informací - uzei.cz

Odborné řešení teoretických a hospodářsko-politických problémů zemědělské ekonomiky.

Praha, Mánesova 1453/75 - +420 222 000 508

Celostátní služba osobní dozimetrie, s.r.o. - csod.cz

Provoz organizace autorizované k úřednímu měření v oboru dozimetrických veličin ionizujícího záření a neutronů.

Praha, Na Truhlářce 39/64 - +420 284 840 400

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. - vupsv.cz

Ústav se zaměřuje na aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí, formulovaný podle aktuálních potřeb orgánů státní správy.

Praha, Palackého náměstí 375/4 - +420 224 972 650

Česká akademie zemědělských věd - cazv.cz

Formování strategie a stanovování priorit zemědělského výzkumu, tvorba a vyhodnocování zemědělských programů. Vydávání odborných časopisů.

Praha, Těšnov 65/17 - +420 222 320 582

Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Podpora, rozšiřování a realizace nezávislého ekonomického výzkumu.

Praha, Politických vězňů 936/7 - +420 224 005 123, +420 224 005 153

Československá mikroskopická společnost - microscopy.cz

Provoz sdružení, které se zabývá elektronovou mikroskopií.

Praha, Vídeňská 1083 - +420 241 062 219

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. - vurv.cz

Zabýváme se zachováním a využíváním přírodních zdrojů. Zaměřujeme se na zlepšování vlastností, odolnosti a zdravotního stavu rostlin.

Praha, Drnovská 507/73 - +420 233 022 111, +420 233 022 480

Česká společnost pro výzkum zpracování plechu - csvzp.cz

Sdružování firem, které se zabývají výrobou a výzkumem v oblasti zpracování plechu.

Praha, Nad Palatou 2675/13 - +420 224 352 632, +420 234 312 176

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce - vuv.cz

Komplexní odborné služby pro tvorbu a uplatňování státní vodohospodářské politiky zaměřené na hydrauliku, hydrologii a hydrogeologii.

Praha, Podbabská 2582/30 - +420 220 197 111

Institut pro testování a certifikaci, a.s. - itczlin.cz

Nabídka služeb v oblasti zkoušení, certifikace, posuzování shody, ISO 9001, 140001, HACCP, OHSAS, CE, kalibrace pro stavební a zdravotnické výrobky.

Praha, Zelený pruh 1560/99 - +420 296 374 703, +420 296 374 704

České centrum Institution of Engineering and Technology

Organizace pořádá semináře a soutěže v oblasti elektrotechniky.

Praha, Technická 1902/2 - +420 224 352 377

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. - vuzv.cz

Provádíme vědeckovýzkumnou a poradenskou činnost v oblasti živočišné výroby. Nabízíme odborné publikace a knihy.

Praha, Přátelství 815/109 - +420 267 009 511

Strana:  | 1 | 2 | 3 | | »»