Vědecké a výzkumné ústavy

Info-Praha.cz Instituce a organizace Vědecké a výzkumné ústavyVíce výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Praha

Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 10

Zobrazit pouze výsledky lokality "Praha"


ZAPPER CENTRUM ČR s.r.o. - zappercentrum.cz

Poskytujeme služby alternativní a experimentální medicíny. Dodáváme speciální přístroje a přírodní produkty. Nabízíme frekvenční generátory Super Ravo Zapper, měřící přístroje F-SCAN a přístroje pro bezkontaktní likvidaci mikrooganismů RaMaLoop a Plazmový ...

Praha, Svatovítská 578/18 - +420 606 909 540

PROFI RADON - profiradon.eu

Profesionální měření radonu na pozemcích a ve stavbách pro stavební řízení a kolaudaci, před a po rekonstrukci, po zateplení a výměně oken, pro informaci před koupí pozemku a stavby, apod. K měření máme povolení od SÚJB a používáme přesné, pravidelně ...

Karlovy Vary, U Trati 64/1 - +420 777 112 526

QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. - organizační složka - qualiform.sk

Certifikace stavebních výrobků – posuzování a ověřování neměnnosti parametrů stavebních výrobků. Certifikace systémů managementu. Zkušebna stavebních hmot – zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu, stříkaného betonu, zkoušky betonových výrobků, polní ...

Praha, Budovatelská 287/8 - +420 602 410 221

Český svářečský ústav s.r.o. - csuostrava.eu

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava, Vratimovská 624/11 (Průmyslové centrum Ostrava)

TÜV NORD Czech, s.r.o. - tuv-nord.com

Certifikace systémů, výrobků a osob, Technické posudky a inspekce od materiálů až po technologické celky v různých průmyslových odvětvích, Certifikace dodavatelů a posouzení technologií a vlivu na životní prostředí (především v oblasti skleníkových plynů).

Praha, Českomoravská 2420/15 - +420 296 587 201, +420 296 587 202

Archeocentrum - archeocentrum.cz

Společnost ACHEOCENTRUM provádí předstihové a záchranné archeologické výzkumy na lokalitách ohrožených stavební činností a jinými terénními zásahy s cílem záchrany a dokumentace movitých i nemovitých archeologických památek a archeologické výzkumy formou ...

Praha, Malátova 395/13 - +420 773 558 374, +420 773 558 375

Biogen Praha, s.r.o. – pomocník a rádce v molekulární biologii a genetice - biogen.cz

Prodáváme biochemické substráty a enzymy pro restrikční analýzu. Laboratorní plasty pro použití i v laboratořích, nemocnicích či univerzitách. Naše služby: Sekvenace Sekvenace DNA je souhrnný termín pro biochemické metody, jimiž se zjišťuje pořadí ...

Praha, Ke Sv. Izidoru 2293/4a - +420 241 401 693, +420 602 665 384

Astronomický ústav Matematicko-fyzikální fakulty - cuni.cz

Astronomický ústav zajišťuje výuku pro studenty magisterského studia oboru astronomie a astrofyzika.

Praha, V Holešovičkách 747/2 - +420 221 912 572

Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. - cas.cz

Zabýváme se vědeckým výzkumem fyziologických a patofyziologických procesů u živočichů a člověka. Zaměřujeme se na oblast kardiovaskulární fyziologie a v oblasti studia molekulární a buněčné mechanismy fyziologických funkcí. Naším cílem je prohlubovat ...

Praha, Vídeňská 1083 - +420 241 062 424, +420 241 062 815

V Ú K V a.s. - vukv.cz

Vyvíjíme a testujeme kolejová vozidla a jejich části spolu s dalšími komponenty dopravního strojírenství. Vyvíjíme a konstruujeme osobní, nákladní i městská vozidla v rámci kolejové dopravy. Zahrnuje výpočty a simulace jízdních vlastností kolejových vozidel.

Praha, Bucharova 1314/8 - +420 225 343 402

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. - cdvuz.cz

Provádění zkoušek, posuzování, výzkum a vývoj v oblasti drážních vozidel a zařízení, jejich součástí a materiálů.

Praha, Novodvorská 1698/138 - +420 972 223 401, +420 724 956 647

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Výzkum českých a československých dějin po roce 1938 v mezinárodním kontextu. Pořádání konferencí, sympozií a workshopů.

Praha, Vlašská 355/9 - +420 257 286 362, +420 257 531 121

DEKPROJEKT s.r.o. - atelier-dek.cz

Znalecký ústav a akreditovaná zkušební laboratoř nabízí projekty, projekční příručky, posudky, dozory, výzkum, montážní návody, publikace a školení v oblasti stavebnictví a stavebních materiálů. Zahrnuje statiku staveb a konstrukcí, audity a požární ...

Praha, Tiskařská 257/10 (budova TTC) - +420 234 054 285, +420 737 281 206

Ústav fyziky plazmatu AV ČR - cas.cz

Zabýváme se vědeckým výzkumem fyziky plazmatu a jeho aplikacemi.

Praha, Za Slovankou 1782/3 - +420 266 052 052, +420 266 052 978

CENTRUM PRO KRAJINU, s.r.o. - OCHRANA A TVORBA KRAJINY, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - centrumprokrajinu.cz

Společnost se zabývá výzkumnou, projekční, inženýrskou a expertní činností na poli ochrany a tvorby krajiny, krajinného plánování a ochrany životního prostředí. Současně společnost vyvíjí aktivity ve vydavatelské a nakladatelské oblasti.

Praha, Jičínská 1797/39 - +420 323 602 948, +420 776 323 824

Centrum služeb pro silniční dopravu - cspsd.cz

Zabezpečení a provádění systému kontrol v oblasti práce osádek silničních vozidel (AETR), přepravy nebezpečných věcí (ADR), práci technické kontroly a stanic měření emisí a systému získávání odborné způsobilosti a dalšího zdokonalování řidičů motorových ...

Praha, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 - +420 225 131 707

K.I.K., spol. s r.o. - kik.cz

Výroba a opravy strojů pro výrobu a využití mechanické energie.

Praha, Prosecká 811/76 - +420 286 019 492

Centrum stavebního inženýrství a.s. - csias.cz

CSI, a.s. jako autorizovaná osoba a certifikační orgán provádí ověřování shody a certifikaci. Stavebně fyzikální vlastnosti stavebních materiálů a konstrukcí jsou ověřovány ve vlastních akreditovaných laboratořích v Praze a Zlíně. Mezi další činnosti patří …

Praha, Pražská 810/16 - +420 281 017 111

PPM Facutum Research - factum.cz

Marketingový, sociální a politický výzkum. Poradenství.

Praha, Bucharova 1281/2 - +420 224 805 650

Marian Rybář - grantstat.cz

Analýza a zpracování statistických dat pro granty a výzkum z oblasti lékařství a biologie.

Praha, A. Staška 64 - +420 602 807 474, +420 777 624 456

Zkušebnictví, a.s. - zku.cz

Zkoušení silnoproudých elektrických zařízení.

Praha, Podnikatelská 547 - +420 281 012 370, +420 281 012 371

Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Provádíme výzkum v oblasti meziplanetární hmoty a vysokoenergetických objektů.

Praha, Boční II 1401/1a - +420 226 258 400

UJP PRAHA, a.s. - ujp.cz

Výroba zdravotnické techniky pro radioterapii. Provádění materiálových zkoušek kovů.

Praha, Nad Kamínkou 1345 - +420 227 180 111

Český komitét pro vědecké řízení - ckvr.cz

Nabízíme služby v oblasti vědeckého řízení v praxi i teorii. Zabýváme se rozvojem osobnosti, řízením lidských zdrojů, investičním poradenstvím. V současné době se komitét věnuje problematice mezigeneračního předávání zkušeností a pravomocí v oblasti řízení, …

Praha, Novotného lávka 200/5 - +420 221 082 279

Horský, s.r.o. - horsky.cz

Provádíme diagnostiky staveb a stanovení možnosti použití různých hmot. Vyvíjíme stavební chemie včetně rozvádění aplikačního servisu při sanaci.

Praha, Klánovická 286/12 - +420 281 860 623, +420 603 540 691

Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Samostatný právní subjekt neziskového charakteru, jehož cílem je zajišťování infrastruktury výzkumu a vývoje a poskytování podpůrných činností zejména Akademii věd ČR a jejím pracovištím. Jedná se především o aktivity v těchto oblastech: informační ...

Praha, Národní 1009/3 - +420 221 403 111

VALEO AUTOKLIMATIZACE, k.s. - valeorakovnik.cz

Provoz výzkumného a vývojového střediska pro vývoj kontrolních panelů a klimatizací pro osobní automobily.

Praha, Poděbradská 88/55 - +420 225 355 111

ELI LILLY ČR, s.r.o. - lilly.cz

Lilly je inovativní farmaceutická společnost zaměřená na výzkum a vývoj nových léků. Prodej farmaceutických výrobků. Propagace léčiv.

Praha, Pobřežní 394/12 - +420 234 664 111

C.R.O. PLACEMENT, s.r.o. - croplacement.cz

Provádění klinických studií léčiv a léčivých přípravků.

Praha, Zbraslavské náměstí 455 - +420 257 921 203

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Výzkum a vývoj v oblasti rostlinné genetiky, fyziologie a biotechnologie.

Praha, Na Karlovce 2152/1A - +420 224 310 108, +420 225 106 445

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Provoz ústavu zaměřeného na teorii a dějiny české literatury od nejstaršího období do současnosti.

Praha, Na Florenci 1420/3 - +420 234 612 111

Akademie věd ČR - cas.cz

Provádění národních i mezinárodních výzkumných programů, podpora spolupráce s aplikační sférou a rozvoj vzdělanosti a kultury.

Praha, Národní 1009/3 - +420 221 403 111

EUC Laboratoře s.r.o. - euclaboratore.cz

Poskytujeme laboratorní služby pro lékaře i veřejnost. Využijte služeb našich odběrových míst po celé ČR. Vyšetření v oborech klinické biochemie, hematologie a transfuzního lékařství, klinické imunologie a lékařské mikrobiologie, včetně specializovaných ...

Praha, Sokolovská 31/155 - +420 226 224 900

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Provádění sociologických analýz současné společnosti.

Praha, Jilská 352/1 - +420 222 220 111

Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. - ujv.cz

Výzkum a vývoj v oblasti jaderných technologií a nakládání s radioaktivními odpady v energetice a průmyslu.

Praha, Vyskočilova 741/3 - +420 241 006 780, +420 241 006 781

VÍTKOVICE, a.s. - vitkovice.cz

Nejvýznamnější česká strojírenská skupina se silnou pozicí ve vybraných segmentech strojírenské produkce a v oblasti dodávek velkých investičních celků. Zahrnuje okolo třicítky firem. Skupina disponuje moderní, rozsáhlou a unikátní výrobní základnou a ...

Praha, Václavské náměstí 772/2 - +420 221 181 560, +420 725 824 605

SVÚM, a.s. - svum.cz

Služby výzkumné a akreditované zkušební organizace pro zkoušky pevnosti, únavy, metalografii, tečení, korozi. Zkušební organizace svařování. Vyrábíme protikorozní povlaky, kluznou folii METALOPLAST, výrobky z PTFE a teflonu, permanentní magnety.

Praha, Podnikatelská 565 - +420 222 726 559

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. - vumop.cz

Rozvoj vědního poznání v oborech komplexních meliorací, půdoznalství a informatiky vztahující se k těmto oborům.

Praha, Žabovřeská 250 - +420 257 027 111

Zkušebna VUOS, s.r.o. - zkusebnavuos.cz

Provádíme zkoušky mechanických vlastností obráběcích, měřicích a jiných výrobních i nevýrobních strojů. Zabýváme se rozborem tuhosti a měřením vibrací.

Praha, Horská 2040/3 - +420 222 520 046

Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. - vumo.cz

Výzkum, vývoj a zkušebnictví v oblasti cementu, vápna, sádry, malt a materiálového a energetického využití odpadů. Připravujeme marketingové, technické a ekonomické studie. Navrhujeme řešení v oblastech ekologie, legislativy a normalizace.

Praha, Na Cikánce 614/2 - +420 257 911 800

Jednota českých matematiků a fyziků - jcmf.cz

Rozvoj matematiky, fyziky, zdokonalování a modernizace jejich výuky.

Praha, Žitná 609/25 - +420 222 090 709, +420 222 211 100

Geologický ústav AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Výzkum složení a vývoje neživé přírody.

Praha, Rozvojová 269 - +420 233 087 211

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Provozujeme ústav provádějící výzkum zaměřený na problémy vzájemné interakce přírodních dějů a lidské činnosti.

Praha, V Holešovičkách 94/41 - +420 266 009 111, +420 266 009 318

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. - vzlu.cz

Jsme národní centrum pro výzkum, vývoj a zkušebnictví v letectví a kosmonautice. Hlavní obory: aerodynamika, pevnost konstrukcí, akreditované zkušebnictví, letecké motory, průmyslové ventilátory, kompozitní konstrukce, aktivity v oblasti space.

Praha, Beranových 130 - +420 225 115 111, +420 225 115 331

IMET, s.r.o. - imet.cz

Zkoušení, atestace a kontrola obalů a malých kontejnerů určených k přepravě nebezpečných věcí.

Praha, Kamýcká 234 - +420 220 922 085, +420 220 921 676

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. - vvud.cz

Zajišťujeme certifikaci a zkoušení stavebních výrobků dřevozpracujícího průmyslu na českém i evropském trhu. Zabýváme se znaleckou činností.

Praha, Na Florenci 1685/7 (3. patro) - +420 221 773 711, +420 221 773 718

TESTIMA, spol. s r.o. - testima.eu

Zajištění nedestruktivního zkoušení a kontroly materiálů a zařízení.

Praha, Křovinovo náměstí 8/10 - +420 281 922 523, +420 602 249 998

Státní ústav pro kontrolu léčiv - sukl.cz

Zajišťování státního dozoru nad vlastnostmi léčiv a zdravotnických prostředků, které jsou používány v humánní medicíně. Léčiva - klinické hodnocení léčiv, hraniční přípravky, registrace léčiv, dozor nad výrobou léčiv, distribuce léků Státní agentura pro …

Praha, Šrobárova 48 - +420 272 185 111

Puncovní úřad - puncovniurad.cz

Vykonávání státní správy v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů a provádění puncovních kontrol zboží zhotoveného z drahých kovů.

Praha, Kozí 748/4 - +420 225 982 111, +420 225 982 201

Česká parazitologická společnost - parazitologie.cz

Provádění parazitologických výzkumů na univerzitách, v hygienické službě a v humánně a veterinárně zaměřených diagnostických laboratořích.

Praha, Viničná 1594/7 - +420 221 951 819

Strana:  | 1 | 2 | 3 | 4 | | »»