Agrární a potravinářské svazy

Info-Praha.cz Instituce a organizace Kluby, svazy a sdružení Oborové asociace a komory Agrární a potravinářské svazy


Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Praha

Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 10

Zobrazit pouze výsledky lokality "Praha"


Asociace soukromého zemědělství České republiky - asz.cz

Stavovská organizace soukromých zemědělců. Obhajoba perspektivnosti rodinných farem jako základu moderního zemědělství a živého venkova.

Praha, Dělnická 775/30 - +420 266 710 413

SVAZ CHOVATELŮ PRASAT V ČECHÁCH A NA MORAVĚ - schpcm.cz

Svaz chovatelů prasat sdružuje všechny majitele šlechtitelských chovů, kteří pracují s domácím genofondem a řadu chovů z výrobní sféry.

Praha, Bavorská 856/14 - +420 220 875 832, +420 607 667 331

PODNIKATELSKÝ SVAZ PEKAŘŮ A CUKRÁŘŮ V ČR - svazpekaru.cz

Svaz prosazuje zájmy svých členů v pekařsko-cukrářském oboru vůči vnějšímu prostředí. Plní funkce konzultačního, poradenského a informačního centra v oblasti technologické, technické, výrobní, ekonomické, organizační, právní a v zahraničních stycích.

Praha, Drahobejlova 2215/6 - +420 266 199 200

Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace - cmssa.cz

Neziskové sdružení v oblasti šlechtění a semenářství polních a zahradních rostlin. Organizujeme semináře a školení, hájíme práva svých členů i oboru.

Praha, Zelený pruh 1560/99 - +420 910 110 491

Státní zemědělský intervenční fond - szif.cz

Jsme akreditovanou platební agenturou-zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů.

Praha, Ve Smečkách 801/33 - +420 222 871 620

Český svaz zpracovatelů masa - cszm.cz

Zastupujeme zájmy masozpracujícího průmyslu vůči orgánům státní správy, orgánům a organizacím EU.

Praha, Libušská 319/126 - +420 244 092 404

Asociace výrobců lahůdek - lahudky-avl.cz

Sdružujeme a podporujeme společnosti podnikající v oboru výroby lahůdek, zpracování masa nebo poskytování cateringových služeb.

Praha, Technická 1903/3 - +420 220 443 004

Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu - cmsozzn.cz

Sdružujeme organizace působící v oblasti zemědělského zásobování a nákupu.

Praha, Opletalova 1535/4 - +420 242 444 511

Společenstvo mlynářů a pekařů ČR

Společenstvo českých a moravskoslezských mlynářů a pekařů.

Praha, Marie Cibulkové 394/19 - +420 261 218 145, +420 602 282 623

Svaz průmyslových mlýnů České republiky - svazmlynu.cz

Sdružení mlýnských jednotek a těstáren s průmyslovým charakterem výroby. Odborné a ekonomické služby pro členy, zajištění vzdělávání v oboru.

Praha, Marie Cibulkové 394/19 - +420 241 401 892

Unie výrobců a dovozců lihovin České republiky - uvdl.cz

Sdružujeme a hájíme zájmy výrobců a dovozců lihovin.

Praha, Počernická 272/96 - +420 377 419 204

Zemědělský svaz České republiky - zscr.cz

Zajišťujeme ochranu zájmů českých zemědělců, družstev a společností v ČR i v zahraničí. Poskytujeme informační či právní servis členům.

Praha, Hybernská 1613/38 - +420 226 211 000

Český svaz chovatelů masného skotu, o.s. - cschms.cz

Poskytujeme aktuální informace o chovu a řízení šlechtitelské práce masných plemen skotu.

Praha, Těšnov 65/17 - +420 221 812 865, +420 724 007 860

Společnost pro výživu, o.s. - vyzivaspol.cz

Dobrovolné sdružování a spolupráce odborníků i profesionálů ze všech oborů lidské výživy.

Praha, Slezská 949/32 - +420 267 311 280

Česká asociace pro speciální potraviny - casponline.cz

Podílíme se na utváření přiměřeného a vyváženého legislativního rámce pro produkty podporující zdraví.

Praha, Na Pankráci 1618/30 - +420 606 748 160

Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR - schok.cz

Podpora efektivního rozvoje chovu ovcí a koz. Vedení plemenných knih ovcí a koz. Zprostředkování odbytu produktů, zejména jatečných jehňat a kůzlat.

Praha, Maškova 1646/3 - +420 284 680 019

Česká zemědělská společnost - csvts.cz

Zaměřujeme se na prosazování vědeckotechnického rozvoje ve všech oblastech zemědělství České republiky. Organizujeme besedy, přednášky a další.

Praha, Novotného lávka 200/5 - +420 221 082 270

Unie chovatelů hospodářských zvířat

Sdružování a podpora chovatelů hospodářských zvířat.

Praha, Přátelství 815/109 - +420 267 009 584, +420 603 942 398

Českomoravská drůbežářská unie, o.s. - cmdu.cz

Sdružení zastupující zájmy především zemědělských prvovýrobců drůbežářských výrobků.

Praha, Na chvalce 2049/11 - +420 606 690 621

Agrární komora České republiky - agrocr.cz

Sdružujeme většinu právnických a fyzických osob z odvětví zemědělství, lesnictví a potravinářství.

Praha, Štěpánská 626/63 - +420 224 215 946

Svaz vlastníků půdy České republiky - svazvlastnikupudy.cz

Sdružujeme vlastníky zemědělské, lesní a ostatní půdy a ochraňujeme jejich práva. Usilujeme o využití půdy v souladu s ochranou životního prostředí.

Praha, Dělnická 775/30 - +420 602 450 204, +420 604 821 073

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů - cmszp.cz

Organizace sdružuje zemědělská družstva. Hlavním cílem je hájení zájmů svých členů v oblastech privatizace majetku a privatizace státní půdy.

Praha, Jankovcova 938/18a - +420 272 652 280, +420 602 425 805

Sdružení zahradnických center

Organizace sdružuje a chrání zájmy zahradnických organizací.

Praha, Střešovická 465/49 - +420 606 663 617

Sady Sobotka, s.r.o.

Úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby včetně výroby potravin z ní.

Praha, Kolmá 597/5 - +420 283 847 213

Svaz lihovarů České republiky

Sdružení pro podporu výrobců lihu pro potravinářský průmysl a biolihu pro nepotravinářský průmysl.

Praha, Lužná 591/4 - +420 235 350 743

Svaz výrobců nealkoholických nápojů

Sdružujeme výrobce nealkoholických nápojů a další firmy v oboru. Poskytujeme právní či informační servis členům a hájíme jejich zájmy.

Praha, Korunní 2506/106 - +420 267 311 828

Strana:  | 1 | 2 | | »»