Sdružení národních kultur

Info-Praha.cz Instituce a organizace Kluby, svazy a sdružení Kulturní a zájmová sdružení Sdružení národních kultur


Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Praha

Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 10

Zobrazit pouze výsledky lokality "Praha"


Bahá`í listy, e-magazín o nejmladším světovém náboženství - bahai.cz

E-magazín Bahá`í listy zachycuje dění v doma i v Bahá`í světě. Nabízí Bahá`í učením inspirovanou hudbu a filmy, duchovní inspirace.

Praha, Lucemburská 33 - +420 222 713 496

Dženo - dzeno.cz

Podpora regionálních romských organizací.

Praha, Španělská 742/6 - +420 222 944 393

Česká Iberoamerická společnost - iberospol.com

Společnost přátel Latinské Ameriky pořádá přednášky a představuje novinky, fotogalerie a databanku o latinsko-amerických zemích.

Praha, Opletalova 1525/39 - +420 603 969 120

Westerners International - CZ - westerners.cz

Sdružování zájemců o hraničářskou historii severní Ameriky.

Praha, Veleslavínská 419/42 - +420 235 552 638, +420 606 459 153

Československý ústav zahraniční - csuz.cz

Zabýváme se péčí o zahraniční krajany, udržováním národního povědomí, podporou ekonomické spolupráce a pomocí při návratu do vlasti.

Praha, Karmelitská 373/25 - +420 257 533 732

Bratrstvo Keltů - beltine.cz

Sdružování zájemců o keltskou kulturu a historii. Pořádání festivalu Beltine či přednášek. Vydávání časopisu Zpravodaj a měsíčníku e-Kelt.

Praha, Korunovační 164/8 - +420 603 801 370

Česko - ruská společnost, o.s. - spnv.cz

Zaměřujeme se na propagaci kultury, humanitárních aktivit a rozšiřování znalostí jazyků. Pořádáme koncerty, umělecké přehlídky a další.

Praha, V závětří 1036/4 - +420 266 791 700, +420 266 791 704

Kontinenty - sdružení pro spolupráci se zeměmi Afirky, Asie a Latinské Ameriky - kontinent.cz

Pořádání besed, přednášek a dalších forem společenské a informativní činnosti.

Praha, Vítkova 243/13 - +420 222 313 452

o.s. Fórum Ukrajinců ČR

Sdružování Ukrajinců žijících v České republice.

Praha, Na Poříčí 1048/30 - +420 723 126 253, +420 777 340 358

Kruh občanů České republiky vyhnaných v roce 1938 z pohraničí - blogspot.cz

Snažíme se o dosažení přátelských a vzájemně prospěšných vztahů mezi Čechy a Němci.

Praha, U Poustek 7 - +420 241 731 271

Folklorní sdružení České republiky - folklornisdruzeni.cz

Nevládní organizace, sdružující 400 folklorních souborů se 14 000 členů. Pořádá a spolupořádá 56 mezinárodních festivalů a slavností v celé ČR. Zastupuje své členy v mezinárodních folklorních organizacích.

Praha, Senovážné náměstí 977/24 - +420 234 621 218

NE-BE, společnost pro šíření vlámské a nizozemské kultury - ne-be.cz

Sdružování zájemců o kulturu, historii a společenské dění v zemích, kde je nizozemština jedním z úředních jazyků.

Praha, Radhošťská 2278/1 - +420 222 728 603

Společnost přátel Itálie - prateleitalie.eu

Hlavním cílem je upevňovat přátelství s Itálií a napomáhat ve zprostředkování přímých styků mezi občany a organizacemi. Nabízíme kurzy italštiny.

Praha, Brixiho 1574/21 - +420 606 648 317

Česko-japonská společnost - japan.cz

Uvedení japonské kultury do ČR, rozvoj poznání a porozumění. Podpora zájmu Japonců o českou kulturu a integrace japonské komunity.

Praha, Na můstku 380/8 (4. patro) - +420 224 216 032

I.N.G. TRADE AND FINANCIAL SERVICE, s.r.o. - privet.cz

Poskytování rad a pokynů v ruštině pro každodenní život cizince v České republice. Založení a provozovaní živnosti, zařizování pobytu.

Praha, Lyčkovo náměstí 508/7 - +420 608 212 618

Řecká obec Praha, o.s. - ropraha.eu

Provoz sdružení řecké národnostní menšiny se zaměřením na kulturní a publikační činnost, výuku řeckého jazyka a řecké tance.

Praha, Vocelova 602/3 - +420 221 419 818, +420 725 783 979

Instituto Checo - Iberoamericano Česko - iberoamerický institut

Provoz sdružení podporující vztahy mezi českými občany a obyvateli Latinské Ameriky.

Praha, Loretánské náměstí 109/3 - +420 224 310 721

Klub Hanoi - klubhanoi.cz

Provoz sdružení zájemců o kulturu, historii, tradice a život vietnamské komunity v České republice a na Slovensku.

Praha, Libušská 319/126 - +420 603 583 690, +420 608 535 792

Čínský institut Praha - cinskyinstitutpraha.cz

Sdružování zájemců o čínskou civilizaci, kulturu a výuku čínštiny.

Praha, Ke Spálence 45 - +420 241 910 232, +420 603 421 578

Společnost přátel beuronského umění - beuron.cz

Společnost sdružuje zájemce o beuronské umění a kostel svatého Gabriela v Praze.

Praha, Nad křížkem 1616/9 - +420 244 463 675, +420 777 221 950

U.I.M. Česká republika - circolopraga.com

Provozujeme sdružení s cílem usnadnění vztahů mezi českými a italskými občany, sdruženími a institucemi.

Praha, Čermákova 1314/7 - +420 222 517 449

Česko-lotyšský klub - unas.cz

Provoz sdružení přátel Lotyšska v České republice. Snaha o všestranny rozvoji styků mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou.

Praha, Pražská 1555/16a - +420 722 935 853, +420 737 487 585

Sdružení Azer-Čech o.s. - diaspora.cz

Přispíváme ke sbližování kultury a tradic mezi Ázerbájdžánskou a Českou republikou.

Praha, Voroněžská 564/19 - +420 777 107 740

Open field, o.s. - openfield.cz

Provozujeme taneční studio pro studium tanečních kultur, lidského pohybu a tance jako terapie. Věříme, že kreativní proces je pro člověka tou nejblahodárnější součástí života a zajímá nás, jak se procesy vnímání zrcadlí v lidském pohybu a tanci, v propojení s …

Praha, U Zvonařky 1435/9 - +420 603 296 598, +420 608 435 999

Z§vůle práva, o.s.

Zajišťování dostupnosti práva a standardní míry svobod pro romskou menšinu.

Praha, Sekaninova 478/8 - +420 774 720 501, +420 774 720 502

Afroportál, o. s. - afro.cz

Propagujeme kulturu subsaharské Afriky se zaměřením na africkou hudbu a tanec v jejich tradiční i moderní podobě.

Praha, Wuchterlova 1607/12 - +420 605 832 890

Kulturní sdružení občanů německé národnosti ČR o.s.

Provozujeme sdružení jehož cílem je uchování lidových tradic a jazyka německé menšiny. Organizujeme kulturní a společenské akce, výstavy a vernisáže. Někteří členové mají pěvecké a recitační kroužky, kdy přednášejí a přečítají v dialektu oblasti.

Praha, Vocelova 602/3 - +420 605 207 729

Guidilo.com - guidilo.com

Česká online komunita, která spojuje cestovatele z celého světa s místními obyvateli, aby se vzájemně podělili o své zájmy a vášně a společně objevovali autentickou Prahu.

Praha, Rybná 716/24 - +420 737 700 580, +420 773 963 387

Kurdské občanské sdružení

Sdružování osob kurdské národnosti žijících na území České republiky a občanů s nimi sympatizujících.

Praha, Panská 892/1 - +420 608 280 262

Strana:  | 1 | 2 | | »»