Ekologické poradenství

Info-Praha.cz Firma, velkoobchod, výroba Služby pro firmy Poradenství a informace Ekologické poradenstvíVíce výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Praha

Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 10

Vypnout filtrování výsledků pouze pro lokalitu "Praha"


MERTL AKUSTIKA s.r.o. - mertlakustika.cz

Měření hluku ke kolaudacím, stavebnímu povolení a na základě stížností na nadměrný hluk (měření hluku z dopravy, provozoven, průmyslu, hluková zátěž obsluhy, hluk ze strojních zařízení – vzduchotechnika, chladicí zařízení, kotelny a další), měření vibrací …

Praha, Novosvětská 188 - +420 286 920 966, +420 602 823 680

Ing. Leo Beran – LABER - laber.cz

Nabízíme komplexní služby v oblastech odpadového a vodního hospodářství, ochrany ovzduší i životního prostředí a nakládání s chemickými látkami. Audity stavu životního prostředí. Hodnocení dopadů na životní prostředí, IPPC. Zavádění systémů řízení podle ISO …

Praha, U Kněžské louky 2678/4 - +420 602 280 409

EVP – Ekologie v praxi - ekologievpraxi.cz

Poradenství v oblasti životního prostředí, environmnetální výuka a úspora energií. Do oblasti životního prostředí spadají dendrologické průzkumy a inventarizace dřevin, biologické průzkumy a hodnocení, hodnocení krajinného rázu, které slouží především jako …

Praha, Chemická 954 - +420 608 813 800

VODA CZ SERVICE s.r.o. - vodaczservice.com

Nabízíme komplexní služby v oblasti provozu vodovodů a kanalizací: provoz vodovodů a kanalizací, servisní činnost vodohospodářských zařízení, vzorkování pitných a odpadních vod, odběry a analýzy vzorků (akreditovaná laboratoř), zkušební provoz ČOV, ...

Praha, Budějovická 1125/11

GEOACTIV s.r.o. - geoactiv.cz

Zabýváme se inženýrskou a ložiskovou geologií, průzkumem pro zakládání staveb, zabezpečením všech odborných prací při povrchové těžbě nerostných surovin do objemu 500 tis. tun ročně, hydrogeologií a praktickou ekologií – rekultivacemi a zhodnocením prostorů …

Praha, Čimelická 958/3 - +420 603 504 810, +420 603 504 811

Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr - toulcuvdvur.cz

Budovy a areál Toulcova dvora jsou v majetku Hlavního města Prahy. Město je poskytlo neziskové organizaci Zájmové sdružení Toulcův dvůr, aby zde provozovalo středisko ekologické výchovy. Zájmové sdružení tvoří čtyři neziskové organizace, které realizují ...

Praha, Kubatova 32/1 - +420 272 660 500, +420 604 961 016

AGROGEOLOGIE s.r.o. - agrogeologie.cz

Provádíme inženýrsko-geologický průzkum pro zakládání staveb, hydrogeologický a geologický průzkum pro studny, vrty, odvodnění, vyhledávání zemníků pro stavbu vodních nádrží, zatěžovací zkoušky, rozbory zemin a vody. Zjišťujeme přítomnost radonu. Pedologické …

Praha, Dělnická 1020/54 (2. patro, dv. č. 14) - +420 737 686 306, +420 776 191 924

Lege Artis zahrady s.r.o. - la-zahrady.cz

Jsme firma zabývající se poskytováním kompletních služeb v oblasti návrhů a projektováním, realizací a údržby zeleně a vodních ploch, koupacích jezírek a eko-bazénů. Nabízíme terénní úpravy, závlahové systémy, zahradní stavby a osvětlení. Nezůstáváme na ...

Praha, Keltů 920/3 - +420 734 330 082, +420 776 667 538

REGULUS spol. s r.o. - regulus.cz

Naše firma působí v oblasti vytápění a ohřevu vody již od roku 1992. Na počátku jsme se orientovali především na dodávky komponentů pro výrobce plynových kotlů. Poté jsme naše aktivity rozšířili a zaměřili jsme se na výrobu vlastních komponent na ochranu a ...

Praha, Do koutů 1897/3 - +420 241 762 726, +420 602 264 131

DEKONTA, a.s. - dekonta.cz

Odstranění nebezpečného odpadu, dekontaminace lokalit (dekontaminace zemin, dekontaminace podzemní vody, sanace půdního vzduchu), sanace kontaminovaných lokalit, ekologická havarijní služba, vrtné práce (komplexní služby v oblastech geologie a hydrogeologie), …

Praha, Volutová 2523/14 - +420 235 522 252

"QEMS" s.r.o. - qems.cz

Poradenství při zavádění systémů managementu jakosti. BOZP a PO, QMS, EMS, GMP, GTP, HACCP, ČSN EN ISO 9001:2001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 19011, ČSN EN 729-2, školení, audity, certifikace, enviroment, EMAS. Komplexní služby v oblasti ekologie.

Praha, Novodvorská 994/138 - +420 777 627 977

Kominictví – Duha a Kocour

Zajišťujeme kominictví, čištění a kontroly spalinových cest dle nařízení vlády 91/2010Sb., vložkování komínů, revize komínů a spalinových cest, frézování komínů, kontroly spalinových cest od plynových spotřebičů, prohlídky kamerou, opravy kouřovodů a komínů, …

Praha, Jindřišská 937/16 - +420 777 559 597

EKOLA group, spol. s r.o. - ekolagroup.cz

Akreditovaná laboratoř. Měření, monitoring, snižování hluku: návrhy, posudky, studie, realizace – venkovní i pracovní prostředí. Specializované pracoviště hlukového mapování a GIS. Dodávky zvukoměrné techniky NORSONIC a hlukového software CADNA.

Praha, Mistrovská 558/4 - +420 222 725 118, +420 602 375 858

DOLIN, s.r.o. - dolin-sro.cz

Zabýváme se publikováním a prodejem odborné literatury (Zdraví a příprodní podmínky, Geology of Iraq, Vinařský atlas ůzemí České republiky,) a nabízíme poradenské služby finačního charakteru a služby v oboru likvidace odpadů.

Praha, Hlavní 2732/145 - +420 605 269 222, +420 773 244 065

MT & Partners INEX-IBS

Posláním společnosti INEX-IBS je budování dlouhodobých a vzájemně výhodných vztahů s významnými Evropskými i zahraničními společnostmi a klienty, kterým vždy nabízíme nejlepší možné optimální řešení podle potřeb klienta. INEX-IBS je jednou z ...

Praha, Vojtěšská 211/6 - +420 777 085 201

T Cert, s.r.o. - tcert.cz

Poskytování služeb spojených s certifikačními audity v oblasti manažerských systémů řízení. T Cert, s.r.o. je česká akreditovaná certifikační společnost s mezinárodní působností. Díky širokému týmu kvalifikovaných auditorů můžeme nabídnout rozsáhlé ...

Praha, Evropská 846/176a (5. patro) - +420 255 710 670

Pomprax expert - pompraxexpert.cz

Firma POMPRAX EXPERT, zabývající se ochranou podzemních a povrchových vod, v posledním období zejména provádí EXPERTNÍ POSOUZENÍ prováděných nebo provedených, málo účinných nebo neúčinných, finančně náročných opatření pro sanaci starých ekologických zátěží.

Praha, Českolipská 387/13 - +420 286 885 807, +420 774 648 410

KONEKO marketing, spol. s r.o. - emise.cz

Poradenská činnost v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí, zejména ochrany ovzduší. Autorizované měření emisí. Hodnocení současného stavu a zpracování prognóz energetického zásobování jednotlivých regionů, hodnocení jejich ekologické situace. ...

Praha, K Moravině 1871/7 - +420 222 265 240, +420 222 265 241

ATON centrum s.r.o. - vor2000.cz

Vodní odpadový rekuperátor Představujeme novinku na evropském trhu – VOR 2000 – vodní odpadový rekuperátor s širokým využitím vhodný především pro sprchové kouty. VOR 2000 je použitelný pro každého a šetří nejenom energii, ale hlavně Vaši ...

Praha, Kounická 1369/50 - +420 274 811 750, +420 603 417 114

ATCON, s.r.o. - atcon.cz

Poradenství, školení a auditování v oblasti systémů řízení jakosti, životního prostředí a bezpečnosti práce.

Praha, Těšnov 1163/5 - +420 603 984 462, +420 604 280 776

EKOPLANT, s.r.o. - pacholek.cz

Výroba a distribuce odpuzovače zvěře pod registrovanou ochrannou známkou PACHO-LEK, instalace pachových ohradníků na kritických úsecích silnic I., II. a III. třídy a na ostatních plochách, kde zvěř může páchat škody (skládky, vinice, ovocné sady, plochy ...

Praha, Francouzská 231/12 - +420 603 443 345, +420 724 291 330

Ivana Kubičková - vzdělávací středisko T.E.P. - tep-kubickova.cz

Vzdělávací kurzy a školení v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ekologie. Rekvalifikační kurzy, odborná způsobilost, kurzy první pomoci, školení vedoucích a odborné semináře v oblasti PO, BOZP a ekologie.

Praha, Mikuleckého 1314/14 - +420 222 365 771, +420 603 441 171

EKOSEV, s.r.o. - KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ - ekosev.cz

Nabízíme odvoz, zajištění a odstranění všech druhů odpadů, též sběr, výkup a třídění schválených ostatních a nebezpečných druhů odpadů s následným využitím nebo odstraněním. Provádíme sanační a hydrogeologické práce, sběr a výkup železného šrotu, čištění ...

Praha, Na Kodymce 1524/16 - +420 251 556 812

COMTRADE, spol. s r.o.

Nabízíme poradenskou činnost v oblasti životního prostředí.

Praha, Na Dobešce 333/4 - +420 244 464 711, +420 724 573 386

ENACON s.r.o. - enacon.cz

Ekologické audity, Audity BOZP, Systémy řízení ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001, Poradenství, Průzkumy znečištění horninového prostředí a podzemních vod, Projekty sanace kontaminovaných podzemních vod a zemin.

Praha, Na holém vrchu 708/3 - +420 241 404 911, +420 241 405 626

VUPEK-ECONOMY spol. s r.o. - vupek.cz

Společnost provádí analýzy a prognózy energetického hospodářství ČR, analýzy a prognózy energetických sektorů, vědecko-technický rozvoj v palivech a v energetice, stavy a využívání přírodních zdrojů energie, ekologické a energetické poradenství.

Praha, Kolářova 1681/5 - +420 222 312 797, +420 603 845 658

PROSPECT, spol. s r. o. - prospect-praha.cz

Vypracování výrob v oblasti farmaceutického, chemického a potravinářského průmyslu. Dodávky zařízení na čištění plynů z různých výrob.

Praha, Perucká 2540/11 - +420 222 520 407

Imp-servis s. r.o. - imp-servis.cz

Nakládání s nebezpečnými odpady, služby a projekty v oblasti životního prostředí.

Praha, Poděbradská 289/36 - +420 266 310 962

Drahomír Mejzr - ACCON, ACTIVITY CONSULTING - accon.cz

Pomůžeme Vám s rozvojem osobnosti, týmu a dovedností pracovníků. Poradíme Vám v oblasti ISO 9001, TS 16949, AQAP, ISO 14001, EMAS, OHSAS 18001, studií proveditelnosti a cost-benefit. Zařídíme za Vás dotace a zorganizujeme veřejné soutěže.

Praha, Verdunská 819/37 - +420 224 312 926

Spectris Praha spol. s r.o. - spectris.cz

Měření toxických plynů. Návrhy, dodávky a instalace systémů pro měření hluku a vibrací - snímače, zvukoměry a analyzátory.

Praha, Počernická 272/96 - +420 296 411 100

Ekosur, spol. s r.o. - ekosur.cz

Firma zabývající se výkupem sběrového papíru, jeho tříděním a následným předáním konečnému zpracovateli.

Praha, Poděbradská 901/46a - +420 266 311 779

Centrum stavebního inženýrství a.s. - csias.cz

CSI, a.s. jako autorizovaná osoba a certifikační orgán provádí ověřování shody a certifikaci. Stavebně fyzikální vlastnosti stavebních materiálů a konstrukcí jsou ověřovány ve vlastních akreditovaných laboratořích v Praze a Zlíně. Mezi další činnosti patří …

Praha, Pražská 810/16 - +420 281 017 111

GET, s.r.o. - get.cz

Vypracovává geologické průzkumy. Zajišťuje geologické práce, těžební servis i ekologické služby.

Praha, Korunovační 630/29 - +420 233 370 741

Technické služby ochrany ovzduší - teso.cz

Provádíme měření emisí, imisí, pachových látek a pracovního prostředí. Kalibrace a ověřování emisních měřicích systémů. Výroba, dodávky a servis měřicích přístrojů. Rozptylové studie, posudky EIA. Ověřování emisí skleníkových plynů dle zákona.

Praha, Jenečská 146/44 - +420 220 560 200

Viking group s.r.o. - vikinggroup.cz

Likvidujeme i tuhé a ztužené tuky. Disponujeme moderní spolehlivou autodopravou. V našem vozovém parku kromě osmi dodávkových vozů je k dispozici též auto cisterna s vlastním sáním a výtlakem. Použité oleje a tuky jsou po vytřídění zpracovány na různé …

Praha, Vondroušova 1186 - +420 235 310 583, +420 602 219 594

ASTON - služby v ekologii, s.r.o. - aston-eco.cz

Do náplně naší činnosti patří všechny systémy nakládání s odpadem: sběr, svoz a doprava průmyslových odpadů, zneškodnění odpadů kategorie „N“ ve vlastních zařízeních určených k úpravě, zpracování a konečnému zneškodnění nebezpečných druhů odpadů, výkup, …

Praha, Novomlýnská 1373/5 - +420 222 315 492

BP Consult, s.r.o. - bpconsult.cz

Provádíme geologický a hydrogeologický průzkum, průzkum znečištění a dekontaminaci znečištění. Zpracováváme geologické a hydrogeologické posudky.

Praha, Strašnická 1140/8 - +420 272 659 860

ISES, s.r.o. - ises.cz

Inženýrsko-technická firma poskytuje kompletní služby v oblastech odpadového a vodního hospodářství, ochrany přírody a ovzduší.

Praha, M. J. Lermontova 859/25 - +420 233 339 718

Ing. Michael Barchánek

Poskytování poradenství v oblasti ochrany vod, odpadů a životního prostředí,starých ekologických zatěží.

Praha, Slivenecká 16/150 - +420 555 555 555, +420 775 900 313

ECO - F a.s. - ecof.cz

Odpady – likvidace nebezpečných a ostatních odpadů, využití a recyklace druhotných surovin, skartace dokumentů a dat. Recyklace plastů – moderní technologie pro regranulaci a drcení plastu, recyklace měděných kabelů, výkup plastů. Poradenství – nakládání s …

Praha, Na Švihance 1476/1 - +420 222 580 238

Richard Čamr - Suprafilt - Aqua Consulting - volny.cz

Zastoupení a servis v oblasti čištění odpadních vod. Dodávky technologií v oblasti kanalizace, kapalin a plynů. Nabídka ekoporadenství.

Praha, K dolům 1918/30 - +420 241 772 851

Ing. Václav Konopásek, CSc. - Služby pro zemědělství

Nabídka služeb v oblasti posuzování vlivů staveb na životní prostředí.

Praha, Špačkova 1005/17 - +420 603 460 140

EPOS-AZ, s.r.o. - eposaz.cz

Komplexní, rychlé a kvalitní služby v oblasti životní prostředí, ochrana ovzduší, odpady, podniková ekologie, EIA, IPPC, odborné posudky, rozptylové a hlukové studie, legislativní poradenství.

Praha, Laubova 10

BCD CZ, a.s. - tcsr-solutions.com

Nabídka poradenství v oblasti ekologie. Zpracování odpadů.

Praha, Francouzská 75/4 - +420 222 922 611, +420 222 922 612

Ormonde - ormondeorganicsint.eu

Poskytujeme našim zákazníkům enviromentální služby, které si drží nejvyšší evropské standardy. Mezi naše klíčové služby patří: čištění kanalizace, průmyslové čištění, sací bagr, monitoring kanalizace, čištění a údržba odtoků – ...

Praha, náměstí 14. října 1307/2 - +420 257 181 055

PAPKOV s.r.o. - mariuspedersen.cz

Nabízíme odvoz a zpracování objemného odpadu, komunálního odpadu, směsného odpadu a sutě v Praze. Dále pronájem a přistavení kontejnerů o objemech od 6/11/14/26/34/38 m³. Přepravu zajišťujeme vozidly ATECO, ACTROS nebo v soupravě. Mimo to také prodáváme ...

Praha, V korytech 179 - +420 274 781 213

EKODOMOV - ekodomov.cz

Realizace osvěty na podporu separace bioodpadů a kompostování. Prodej kompostovacích sáčků.

Praha, V Podbabě 2602/29b - +420 234 697 402

DHI, a.s. - dhi.cz

Provádíme konzultační a expertní činnosti v oboru vodního hospodářství a životního prostředí.

Praha, Na vrších 1490/5 - +420 267 227 111

GEO Group, a.s. - geo-praha.cz

Nabídka služeb v oboru aplikované geologie, především v oblastech spojených s ochranou životního prostředí.

Praha, Jana Masaryka 257/26 - +420 222 510 563

ECO trend, s.r.o. - ecotrend.cz

Zabýváme se projektovou činností v oblasti životního prostředí. Nabízíme environmentální management a servis pro podnikatelské subjekty.

Praha, Na dolinách 128/36 - +420 267 913 673

Strana:  | 1 | 2 | 3 | | »»