Centrála

Centrum stavebního inženýrství a.s.

CSI, a.s. jako autorizovaná osoba a certifikační orgán provádí ověřování shody a certifikaci. Stavebně fyzikální vlastnosti stavebních materiálů a konstrukcí jsou ověřovány ve vlastních akreditovaných laboratořích v Praze a Zlíně.

Mezi další činnosti patří vědecko-výzkumná činnost, projektové práce, poradenská, konzultační, expertizní, přednášková činnost, účast v normalizačních aj. komisích. Praktikujeme energetické poradenské středisko pro úspory energií. Soudní znalectví a expertízy.
Projekční činnost – vypracování a projednání urbanistické studie, vypracování projektu, technický dozor stavby, odborné konzultace.

Dále se společnost zabývá správou majetku a pronájmem kancelářských a skladových prostor.
Web:
http://www.csias.cz/
Adresa:
Pražská 810/16
102 21 Praha - Hostivař
Hlavní město Praha
Telefon:
+420 281 017 111
Fax:
+420 271 751 128
E-mail:

Pobočky:

Zkušebna tepelných vlastností Centrum stavebního inženýrství a.s. − Praha 10 - Hostivař, Pražská 810/16 (budova C, přízemí, dveře č. 2)
Laboratoř radiochemie Centrum stavebního inženýrství a.s. − Praha 10 - Hostivař, Pražská 810/16 (budova I)
Správa budov Centrum stavebního inženýrství a.s. − Praha 10 - Hostivař, Pražská 810/16 (budova A, 2. patro)
Laboratoř stavební chemie Centrum stavebního inženýrství a.s. − Praha 10 - Hostivař, Pražská 810/16 (budova C, 2. patro, číslo dveří 201)
Projekce Centrum stavebního inženýrství a.s. − Praha 10 - Hostivař, Pražská 810/16
Zkušebna akustiky Centrum stavebního inženýrství a.s. − Praha 10 - Hostivař, Pražská 810/16 (budova I)
Zkušebna technických zařízení Centrum stavebního inženýrství a.s. − Praha 10 - Hostivař, Pražská 810/16 (budova J)
Požárně technická laboratoř Centrum stavebního inženýrství a.s. − Praha 10 - Hostivař, Pražská 810/16 (budova C, 2. patro, číslo dveří 202)
Středisko 602 Centrum stavebního inženýrství a.s. − Zlín - Louky, K Cihelně 304
Středisko 603 Centrum stavebního inženýrství a.s. − Zlín - Louky, K Cihelně 304

Kontaktní osoby:

Ing. Antonín Novotný

generální ředitel

Telefon:
+420 281 017 222
Fax:
+420 271 750 459
E-mail:

Ing. Petr Kučera, CSc.

technický ředitel

Telefon:
+420 281 017 445
Fax:
+420 271 751 122
E-mail:

Ing. Vladimír Koudelka

provozní ředitel

Telefon:
+420 281 017 264
Fax:
+420 271 750 459
E-mail:

Ing. Petr Kučera, CSc.

certifikace a posuzování shody

Telefon:
+420 281 017 445
E-mail:

Obory činnosti: