Pobočka

Ekologie v praxi

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí:
 • oznámení EIA,
 • dokumentace EIA,
 • posouzení SEA.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:
 • posuzování vlivů na krajinný ráz (ochrana krajinného rázu),
 • biologický průzkum,
 • biologické hodnocení,
 • NATURA 2000 (naturové hodnocení),
 • dendrologický průzkum a ocenění dřevin (dendrologie),
 • ÚSES,
 • průzkumy životního prostředí (ekologické audity).

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví:
 • posouzení vlivů na veřejné zdraví,
 • hluková studie (Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivým vlivem hluku a vibrací),
 • rozptylová studie dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
 • odborný posudek dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech:
 • nakládání s dopady (podklady, výpočty a plány pro potřeby DUR),
 • zateplování rodinných domů (Jihočeský a Středočeský kraj, Praha).
Web:
http://www.ekologievpraxi.cz
Adresa:
Chemická 954
148 00 Praha 4 - Kunratice
Hlavní město Praha
Mobil:
+420 608 813 800
E-mail:
Po − So:
07.00 − 16.00

Pobočky:

Centrála Ekologie v praxi − Planá nad Lužnicí, Průmyslová 465

Obory činnosti:

Opište kód